Διάλεξη του Αλέξανδρου Κ. Δέρπαπα για τη χρήση των πλεγμάτων στην ακράτεια ούρων.