Περιουθρικές ενέσεις - ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια.