Επιστημονική ημερίδα για τη χρήση του laser στη χαλάρωση του κόλπου και την ακράτεια ούρων